• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Logistyka jest określana jako zbiór środków i metod pomocnych żeby przeprowadzić organizację firmy, czy też usługi, przede wszystkim w dziedzinie dystrybucji. W aspekcie firmy jest wiele definicji słowa logistyka, która rozwinęła się od logistyki wojskowej do współczesnego pojęcia sztuki i techniki, które zajmują się organizacją przepływu towarów, energii oraz wiadomości. Logistyka jest posadą w handlu – zobacz www.polmack.com.pl – http://www.polmack.com.pl. Czynności logistyczne tworzą system, który jest połączeniem pomiędzy produkcją a rynkiem, które oddzielone są w pewnych sytuacjach oraz odległością. Logistyka w przedsiębiorstwach pokrywa zarządzanie i planowanie działalności oddziałów zakupów, produkcji, transportu, magazynowania, utrzymania oraz dystrybucji. Logistyka w przedsiębiorstwach jest każdym ruchem i magazynowaniem, który ułatwiłby przepływ produktów z punktu zakupu surowców do punktu ich konsumpcji, a też przepływ informacji, które wprawia się w ruch, oraz mające na celu danie konsumentowi stosowny poziom usług za roztropną cenę. Jest też częścią zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka jest cząstką zarządzania łańcucha dostaw, która planuje, wprowadza i sprawdza wydajny przepływ materiałów i magazynowanie artykułów, a też informację związaną z nimi od miejsca początkowego do miejsca docelowego, oraz mająca na celu zaspokoić potrzeby klientów. Logistyka jest obowiązkiem kolektywu pracowniczego, skierowana na zagwarantowanie działań projektowania oraz kierowania przepływu towarów, wiadomości oraz finansów, od miejsca początkowego do miejsca docelowego.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.